De europæiske landes burkabesættelse er symptom på øget intolerance og islamofobi, men det er også op til Europas muslimske kvinder at modbevise fordommene om dem selv, siger Noura Jaballah, leder af et tværeuropæisk muslimsk kvindenetværk 

Af: Hana Al-Khamri19. januar 2010 | HistorikLagt på information.dk 19. januar 2010 kl. 21:30. Bragt i den trykte udgave 20. januar 2010. Senest opdateret 20. januar 2010 kl. 10:00.

»Jeg kan udmærket støtte et krav om, at kvinders ansigt skal være synligt, og jeg forstår, at det kan være nødvendigt for at kunne identificere dem og af sikkerhedsgrunde. Hvordan kan man overhovedet vide, at en burkaklædt skikkelse skjuler en kvinde? Jeg vil aldrig selv invitere nogen ind i mit hus, hvis jeg ikke kan se deres ansigt.«

Sådan siger Noura Jaballah, leder af European Forum of Muslim Women, et netværk af kvindegrupper, der har til huse i Bruxelles, i et telefoninterview. Information har ringet til hende for at få et perspektiv på burkadebatten fra en kvinde, der repræsenterer en erklæret muslimsk organisation. Jaballah indleder med at understrege:

»Jeg er for personlig valgfrihed. Alle må klæde sig, som de vil. Selv bryder jeg mig dog ikke om fuld tilsløring. Kvinder bør vise deres ansigt.«

– I Danmark diskuterer man burkaforbud. I Frankrig er en lov i kraft, som forbyder »synlige religiøse tegn i offentlige institutioner«, dvs. også hovedtørklæder. Hvorfor er muslimske kvinders valg af klædestil blevet så stor en sag i Europa?

»Vi skal huske på, at burkaen bæres af yderst få kvinder i Europa. At den kan vække så voldsomme reaktioner, vidner derfor om en generelt voksende islamofobi. Intolerancen breder sig og næres af et mediehysteri, som igen opflammes af reaktionære politiske partier og regeringer, der stiller krav om assimilation. Ofrene for diskrimination og fordomme i Europas bredt sammensatte og meget forskelligartede muslimske miljøer bliver i stigende grad de muslimske kvinder.«

– Hvad er det for kræfter i Europa, som mishages af den islamiske tilstedeværelse?»

Nu vil jeg ikke nævne navne, men hele dette spørgsmål er blevet kørt op på en sensationalistisk måde for at appellere til vælgere og offentligheden. Eller for at vinde opbakning bag en bestemt politisk agenda såsom den såkaldte ’krig mod terror’. Frygten for islam er blevet et vinderkort, man trækker ved parlamentsvalg. Det har vi set eksempler på i Danmark og Frankrig.«

Mod til at forandre

– Men de politikere, som vil forbyde burka og niqab i Danmark begrunder jo dette med ønsket om at beskytte kvinder mod at blive undertrykt. For dem at se må den tilslørede klædestil udspringe af tvang? Er der noget om snakken?

»Der findes da muslimer, der vover at undertrykke kvinder. Der er mange fejlagtige forestillinger om kvinder i omløb i visse muslimske miljøer. Og disse forestillinger handler som oftest om, at kvinder skal opføre sig på en ganske bestemt måde, at de skal blive i hjemmet og at deres rolle er at udføre husarbejde osv. Vi må selv mobilisere det nødvendige mod til at udfordre og forandre den mentalitet, hvis vi vil kræve, at europæerne skal revidere deres opfattelse af muslimer. Som skrevet står i Koranens 13. sura, vers 11:

»Gud ændrer ikke noget i folk, førend de ændrer, hvad der er i dem selv.«

»Løsningen er bare ikke at gå forbudsvejen. Det ville være langt bedre at give muslimske skolepiger ordentlig oplysning om dette spørgsmål og få dem til at forstå, at valget i alle tilfælde er deres eget. Det vil også harmonere meget bedre med Europas traditioner for menneskerettigheder og personlig frihed.

– Hvordan arbejder European Forum of Muslim Women?»

Vi er et netværk, som skaber forbindelser mellem muslimske kvindegrupper og udveksler erfaringer. Vi forsøger at tale muslimske kvinders sag over for EU og andre internationale myndigheder. Og at inddrage muslimske kvinder som medborgere i samfundet. Vi kan ikke gøre en forskel, hvis vi ikke har et stærkt netværk. At skabe dette er vores vigtigste mål. Det er vigtigt, at muslimer i Europa tager mere del i samfundslivet, og at de finder en politisk stemme. Det sidste mangler der stadig meget i.«

– Hvordan kan jeres forum modvirke stereotype opfattelser af muslimske kvinder i Europa?»

Jeg håber, vi kan bidrage til at korrigere de fejlopfattelser af islam, som findes som resultat af vestlig misinformation. De vestlige medier har ikke været gode til at formidle et retvisende billede af muslimske kvinder. Vi vil gerne sætte større fokus på, at muslimske kvinder spiller en væsentlig rolle som opdragere i familien af nye generationer af muslimer, som både kan være stolte af deres islamiske identitet og blive gode medborgere i de europæiske samfund. Vores forum vil være de europæiske muslimske kvinders stemme og være med til at definere deres særlige problemer, forhåbninger og til at forsvare deres rettigheder. Vi står for en islam, hvor kvinder ses som myndige og kompetente og har fulde rettigheder. Og som ikke sætter skel imellem kvinder og mænd.«

Oversat af Niels Ivar Larsenhttp://www.information.dk/221949

26.02.2010